MANAGER PROIECT - CURS AUTORIZAT CNFPA

COD COR: 241919

TIP PROGRAM: PERFECTIONARE

DURATA CURSULUI: 64 ORE

FORMATOR: RUXANDRA ENACHE

 

 

 

Participantii la acest curs vor dobandi cunostinte, abilitati si competente specifice managementului proiectelor. Intr-un mediu economic aflat intr-un proces de schimbare continua, diversitatea proiectelor este extrem de mare, astfel ca pe piata fortei de munca din Romania se manifesta o nevoie acuta de personal specializat, capabil sa inteleaga caracterul de unicitate al fiecarui proiect, sa utilizeze instrumente specifice pentru elaborarea, implementarea si evaluarea proiectelor si sa-si asume responsabilitati in acest domeniu. Acest program de pregatire va ofera atat cunostintele teoretice de baza pentru managementul proiectelor, cat si oportunitatea de a participa efectiv la realizarea unui proiect in echipa.

 

IATA CATEVA MOTIVE PENTRU A ALEGE SA URMEZI ACEST CURS!

ο Iti vei imbogati cunostintele cu informatii specifice de notiunii de proiect si caracteristicilor acestuia

ο Vei dobandi abilitatile necesare pentru initierea unui proiect pentru identificarea surselor potentiale de finantare;

ο Veti intelege mai bine domeniul managementului proiectelor si vei identifica elementele specifice de organizare in managementul proiectelor si continutului modelelor de management de proiect;

ο Iti vei insusi componentele specifice procesului de implementare a proiectelor;

ο Vei sti sa sa creezi un plan complex de management al proiectului (incluzand structura defalcata a lucrarilor, managementul timpului, managementul costurilor, managementul calitatii, mangementul resurselor umane, managementul comunicarii, managementul riscului, managementul achizitiilor, managementul schimbarii, implicate de procesul de implementare a proiectelor);

ο Vei intelege necesitatea controlului si monitorizarii proiectelor;

ο Iti vei insusi cunostintele privind metodologia de control, evaluare si raportare a proiectelor;

ο Vei dobandi abilitati de intocmire a documentelor si anexelor aferente evaluarii si raportarii proiectelor;

ο Vei avea capacitatea de aplicare in activitatea practica a notiunilor teoretice privind managementul proiectelor, asimilate pe parcursul derularii sesiunilor de formare.

 

La finalul cursului poti sa obtii Certificatul de Manager Proiect, document recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului (CNFPA – Consiliul National de Formare Profesionala a adultilor). Certificatul CNFPA are anexat un Supliment descriptiv in care sunt mentionate competentele din Standardul ocupational care au stat la baza proiectarii cursului. Pentru recunosterea internationala a certificatului CNFPA eliberat la finalizarea cursului, este necesara apostilarea acestuia (in tari semnatare ale Conventiei de la Haga) sau supralegalizarea lui (in tari nesemnatare ale Conventiei de la Haga).
Nota: Conform OG 129/2000 referitoare la formarea profesionala a adultilor, costul cursurilor autorizate de CNFPA se deduce din impozitul pe profit.

 

 

PLAN TEMATIC

Nr.

crt.

Denumirea modulului

Numar ore teorie

Numar ore practica

Total ore

1.

Fundamentarea generala a notiunii de proiect

4

-

4

2.

Conceptul de management al proiectelor

4

-

4

3.

Implementarea proiectelor

10

-

10

4.

Controlul si monitorizarea proiectelor

6

-

6

5.

Elaborarea aplicatiei practice (informare si documentare; redactarea propunerii de proiect; realizarea schemei de finantare a activitatilor proiectului; elaborarea procedurii de monitorizare, control, evaluare si raportare a proiectului)

-

40

40

TOTAL   ORE DE STUDIU

24

40

64