ANDREEA CLARA MUNTEANU

Activează din 2002 în domeniul formării profesionale a tinerilor şi adulţilor (activităţi de predare, învăţare, evaluare, elaborare de curriculă, coordonare, evaluare în procesele de formare, evaluarea furnizorilor de formare, formator – 8 ani). Are o experienţă de 14 ani în domeniul educaţiei iniţiale, din care în ultimii 9 ani în domeniul economic, incluzând piaţa muncii. Această experienţă se îmbină cu cea acumulată în 7 ani în domeniul formării profesionale a adulţilor, în organizarea, conceperea şi acordarea de consultanţă pentru formarea profesională continuă. A susţinut numeroase sesiuni de formare pentru beneficiari din diferite medii profesionale (firme, patronate, sindicate, educaţie). Este doctor în Economie, titlul obţinut în cadrul Academiei Române.