STANDARDE INTERNATIONALE DE RAPORTARE FINANCIARA (IFRS/ IAS)

TIP PROGRAM: PERFECTIONARE

DURATA CURSULUI: 20 ORE

FORMATOR: MARILENA ZUCA

 

 

 

Participantii la curs isi vor aprofunda cunostintele si vor dobandi abilitatile si competentele necesare unui specialist contabil, care, prin recurgerea la rationamentul profesional, obtine situatii financiare utile si credibile pentru toate categoriile de utilizatori. Cursul isi propune sa acopere nevoile de perfectionare si sa-i familiarizeze pe participanti cu aspectele principale caracteristice Standardelor Internationale de Raportare Financiara (IFRS/ IAS). Cursul se adreseaza tuturor celor interesati sa se perfectioneze in domeniul raportarii contabile.

 

DE CE SĂ ALEGI ACEST CURS? CE NE DIFERENTIAZA?

ο Vei intelege necesitatea armonizării sistemului contabil romanesc la aquis-ul comunitar şi aplicării normelor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiara (IFRS/ IAS);

ο Iti vei forma un mod rational de judecare si inţelegere a ansamblului coerent de componente ale sistemului de armonizare a contabilitatii pentru structurile patrimoniale de la nivelul intreprinderii;

ο Vei afla, pe categorii de utilizatori, despre cererea si oferta de informatii contabile in cazul intreprinderilor care aplică Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS/ IAS);

ο Vei aprofunda Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS/ IAS) specifice prezentarii informatiilor in situatiile financiare;

ο Vei beneficia de expunerea si tratarea problematicii specifice Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS/ IAS), apelandu-se la elementele fundamentale ale teoriei si aplicarii acestora.

 

Tema 1. – Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS/ IAS) ca alternativa de deconectare a contabilitatii romanesti de fiscalitate

 

Tema 2. – Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS/ IAS) privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare

ο IFRS 1 Adoptarea pentru prima dată a Standardelelor Internationale de Raportare Financiara

ο IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare: Bilantul si pozitia financiara a intreprinderii; Contul de profit si pierdere si performanta financiara a intreprinderii

ο IAS 7 Situaţia fluxurilor de trezorerie

ο IAS 8 Politici contabile, modificari in estimarile contabile si erori

ο IAS 10 Evenimente ulterioare datei bilantului

ο IAS 29 Raportarea financiara in economii hiperinflationiste: Caracteristicile unei economii hiperinflationiste; Delimitarea elemente monetare/nemonetare; Retratarea situatiilor financiare

 

Tema 3. - Standardul International de Contabilitate IAS 2 Stocuri: Delimitari si evaluari privind stocurile

 

Tema 4. - Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS/ IAS) privind imobilizarile - IAS 16 Imobilizari corporale, IAS 38 Imobilizari necorporale si IAS 38 Deprecierea imobilizarilor: Recunoasterea si evaluarea initiala a imobilizarilor corporale si necorporale; Recunoasterea si evaluarea ulterioara a imobilizarilor corporale si necorporale; Contabilizarea cheltuielilor ulterioare privind imobilizarile corporale si necorporale; Amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale