MARILENA ZUCA – formator “Standarde Internationale de Raportare Financiara (IFRS/ IAS)”

 

Specialist în domeniul contabilităţii, expert contabil si auditor financiar Marilena Zuca are o experienţa profesionala vasta, activand inca din anul 1996 ca economist, contabil si ulterior director economic în companii private de profil. Debutul în activitatea didactica şi de cercetare l-a avut in octombrie 2000, in prezent este conferentiar universitar la Universitatea Romano Americana, Departamentul Finante, Credit, Contabilitate, titular al disciplinelor “Contabilitate financiara” si “Comunicare financiara si raportare externa”. Marilena Zuca este doctor in contabilitate, domeniul „Contabilitate şi audit”, in cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, titlul tezei fiind „Tratamente contabile de baza si alternative privind intocmirea si prezentarea situatiilor financiare”. Marilena Zuca a publicat, in calitate de autor si coautor, peste 25 de cărţi, numeroase articole în reviste de specialitate, a susţinut comunicări la manifestări stiintifice naţionale şi internaţionale si a fost implicata în peste 10 proiecte de cercetare ştiinţifică nationale si internationale.