ALICE TINTA – formator “Contabilitate si control de gestiune”

 

Specialist în domeniul contabilităţii, expert contabil Alice Tinta are o experienţa profesionala vasta, activand ca economist, contabil, director economic si auditor junior în companii private de profil. Debutul în activitatea didactica şi de cercetare l-a avut in octombrie 2001, in prezent este lector universitar la Universitatea Romano Americana, Departamentul Finante, Credit, Contabilitate. Alice Tinta este doctor in contabilitate, domeniul „Contabilitate manageriala”, in cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune, titlul tezei fiind „Dezvoltari privind utilizarea informatiilor financiare in procesul decizional”. Alice Tinta a publicat, in calitate de autor si coautor, peste 20 de cărţi, numeroase articole în reviste de specialitate, a susţinut comunicări la manifestări stiintifice naţionale şi internaţionale si a fost implicata în proiecte de cercetare ştiinţifică.