MANAGER DE PROIECT - Curs de specializare autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Codul C.O.R. al ocupaţiei 242101

Durata cursului: 40 ore

Condiții de acces: studii superioare

FORMATOR: lector univ. dr. Avrigeanu Alina

 

 

 

 

CUI SE ADRESEAZA CURSUL DE MANAGER DE PROIECT?

ο  Absolventilor de studii superioare, masteranzilor în vederea facilitării inserției pe piața muncii;

ο  Membrilor echipelor de proiect, persoanelor implicate în implementarea proiectelor cu finanțare internă sau externă și tuturor celor care doresc să capete cunoștințe și abilități în domeniul managementului de proiect;

ο  Managerilor de Proiect cu studii superioare și experiența în domeniul managementului care vor sa obtina acreditarea ANC / CNFPA;

ο  Specialisti sau coordonatori ai departamentelor de dezvoltare, reprezentanti ai autoritatilor publice locale si centrale, ai IMM-urilor sau membrilor ONG care acceseaza Fonduri Structurale;

ο  Persoanelor care isi incep o cariera de manager de proiect independent.

 

 

 

OBIECTIVELE CURSULUI DE MANAGER DE PROIECT

ο  Înțelegerea și definirea conceptului, a caracteristicilor, scopului și obiectivelor unui proiect;

ο  Înțelegerea conceptului de management de proiect;

ο  Identificarea și gestionarea proceselor managementului de proiect și a interacțiunii dintre acestea;

ο  Utilizarea eficientă a instrumentelor manageriale specifice managementului de proiect, din aria managementului timpului, managementului resurselor umane, managementului riscului, managementului comunicării, managementului calității;

ο  Deprinderea cunoștințelor și a abilităților necesare evaluării și monitorizării unui proiect.

 

 

 

Taxa de certificare a competențelor: 120 lei

 

 

Te asteptam la curs. Trimite acum formularul de inscriere la adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.