AGENT DE TURISM – GHID - Curs de calificare autorizat ANC

Codul COR al ocupaţiei NC 5113.3.1

Durata cursului: 1080 ORE

a) pentru pregătire teoretică

360 ORE

b) pentru pregătire practică

720 ORE

Condiții de acces: studii medii

Formatori

 1. FIROIU DANIELA
 2. DODU SILVIA PATRICIA
 3. PATRICHI IOANA CRISTIANA
 4. ANGHEL FLAVIA

 Participanții la curs vor dobândi cunoștiințele, abilitățile și competențele necesare angajatului din cadrul agenției de turism.

Cursul se adresează tuturor celor interesați să se specializeze în domeniul turismului, respectiv segmentul tour-operatori și agenții de turism.

DE CE SA ALEGI ACEST CURS? CE NE DIFERENTIAZA?

La finalul cursului vor fi obținute următoarele competențe profesionale:

 • dezvoltare abilităților de comunicare și relaționare, inclusiv a abilităților legate de munca în echipă;
 • dobândirea de competențe privind organizarea locului de muncă;
 • intocmirea de programe turistice, analize de preț, a documentelor necesare și a operațiunilor financiare dintr-o agenție;
 • insușirea de abilități privind întocmirea de situații financiare și efectuarea plăților, gestiunea fondurilor alocate plăților;

 Taxa de participare: 1000 lei

PLANUL DE PREGĂTIRE:

Nr.

crt.

Denumirea modulului

Număr ore teorie

Număr ore practică

Total ore

 1. 1.

LUCRUL ÎN ECHIPĂ

18

36

54

 1. 2.

Asigurarearespectării normelor ssm şi psi

18

36

54

 1. 3.

administrarea şi transmiterea documentelor

18

36

54

 1. 4.

prospectarea pieţei turistice

24

48

72

 1. 5.

întocmirea programelor turistice şi a analizelor de preţ aferente

24

48

72

 1. 6.

promovarea produsului turistic

24

48

72

 1. 7.

valorificarea produsului turistic

24

48

72

 1. 8.

încheierea contractelor cu prestatorii de servicii şi clienţii

24

48

72

 1. 9.

valorificarea poliţelor de asigurare

18

36

54

 1. 10.

operarea cu valută şi cu cărţi de credit

18

36

54

 1. 11.

urmărirea efectuării plăţilor

18

36

54

 1. 12.

întocmirea situaţiilor financiare

24

48

72

 1. 13.

întocmirea schiţei   primare a activităţii turistice

12

24

36

 1. 14.

OFERIREA informaţiLOR de interes turistic

12

24

36

 1. 15.

asigurarea unui climat favorabil turiştilor

12

24

36

 1. 16.

coordonarea activităţii turistice

12

24

36

 1. 17.

derularea activităţilor administrative

12

24

36

 1. 18.

întocmirea programelor opţionale

12

24

36

 1. 19.

Gestionarea fondurilor alocate activităţii

12

24

36

 1. 20.

asigurarea formalităţilor de trecere a frontierei

12

24

36

 1. 21.

elaborarea raportului final

12

24

36

TOTAL   ORE DE STUDIU

 

360

720

1080