MANAGER IN ACTIVITATEA DE TURISM - Curs de perfecționare autorizat ANC

Codul COR al ocupaţiei 143908

 Durata cursului: 720 ORE

a) pentru pregătire teoretică

240 ORE

 

b) pentru pregătire practică

480 ORE

 Condiții de acces: studii superioare cu licență.

 Formatori:

 1. FIROIU DANIELA
 2. DODU SILVIA PATRICIA
 3. PATRICHI IOANA CRISTIANA
 4. ANGHEL FLAVIA
 5. MUSEANU ELENA

 

Participanții la curs vor dobândi cunoștiințele, abilitățile și competențele necesare angajatului din domeniul turismului.

Cursul se adresează tuturor celor interesați să se perfecționeze în industria turismului.

 

DE CE SA ALEGI ACEST CURS? CE NE DIFERENTIAZA?

 La finalul cursului vor fi obținute următoarele competențe profesionale:

dezvoltarea abilităților de comunicare și relaționare, inclusiv a abilităților legate de munca în echipă și comunicare într-o limbă străină (engleză);

 • utilizarea tehnicii informatice și de planificare a activităților specifice domeniului;
 • insușirea cunoștințelor privind coordonarea compartimentelor operaționale și funcționale;
 • dezvoltarea abilităților de administrare a resurselor umane;
 • insușirea cunoștințelor privind crearea și implementarea programelor de marketing;
 • dobândirea de abilități necesare gestionării patrimoniului și resurselor financiare;
 • dezvoltarea capacităților de elaborare a strategiilor și programelor de dezvoltarea a firmelor pe termen mediu și lung.

Taxa de participare: 1600 lei

PLANUL DE PREGĂTIRE:

 

Nr.

crt.

Denumirea modulului

Număr ore teorie

Număr ore practică

Total ore

 1. 1.

REZOLVAREA PROBLEMELOR COMPLEXE

12

24

36

 1. 2.

COMUNICARE INTERACTIVĂ

12

24

36

 1. 3.

COMUNICARE ÎN LIMBA STRĂINĂ

18

36

54

 1. 4.

DEZVOLTAREA CONTINUĂ A POTENȚIALULUI PROPRIU

12

24

36

 1. 5.

ACTIVITATEA ÎN ECHIPĂ

12

24

36

 1. 6.

UTILIZAREA TEHNICII INFORMATICE

18

36

54

 1. 7.

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚII UNITĂȚII

12

24

36

 1. 8.

CONDUCEREA PROCESELOR PENTRU AMELIORAREA CONTINUĂ A CALITĂȚII ÎN UNITATE

12

24

36

 1. 9.

ASIGURAREA SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ ȘI A PROTECȚIEI MEDIULUI

12

24

36

 1. 10.

CONDUCEREA COMPARTIMENTELOR OPERAȚIONALE ȘI FUNCȚIONALE ALE UNITĂȚII

12

24

36

 1. 11.

COORDONAREA ADMINISTRĂRII RESURSELOR UMANE

12

24

36

 1. 12.

FUNDAMENTAREA ȘI IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR DE MARKETING

18

36

54

 1. 13.

COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR REALIZATE PRIN FURNIZORI ȘI PARTENERI

12

24

36

 1. 14.

GESTIONAREA PATRIMONIULUI ȘI A RESURSELOR FINANCIARE

18

36

54

 1. 15.

ADAPTAREA LA CERINȚELE PIEȚEI PRIN PROMOVAREA INOVAȚIEI

18

36

54

 1. 16.

ASIGURAREA SISTEMULUI DE ORGANIZARE FUNCȚIONALĂ A UNITĂȚII

18

36

54

 1. 17.

ELABORAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE A UNITĂȚII

12

24

36

TOTAL   ORE DE STUDIU

 

240

480

720